kyucmienque.com

Sáng nay bác tổ trưởng chỗ văn phòng đến làm cái việc gọi là điều tra dân số

Sáng nay bác tổ trưởng chỗ văn phòng đến làm cái việc gọi là điều tra dân số.
Bác hỏi cô thuê chỗ này có ngủ không?
Em không. Em thuê làm văn phòng tạp chí, chỗ này chỉ làm việc_ trả lời khẳng khái .
Thế có ăn không?
Bèn bẽn lẽn thú nhận chỗ này đúng là chỗ để ăn.???.
Thế cô phải tính là sống ở đây đúng rồi, có ăn là có ở...
Vâng thì ăn.
Bực mình đi làm chả rươi.
P/s: dân số kê khai có đông hơn không phải tại em. Vì ở nhà đương nhiên cũng phải khai với tổ trưởng dân phố rồi.
18/06/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *